Norra Tornen har nominerats till Arkitekturpris Prefab 2018

Norra Tornen, Stockholms nya landmärke i Vasastan och den framväxande Hagastaden, har nominerats till Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab. Priset delas ut vartannat år och är instiftat för främjande av god arkitektur. Vinnaren kommer att tillkännages vid en prisutdelning den 12 september.

OMA, ett av världens mest ansedda och prestigefyllda arkitektkontor, har på uppdrag av Oscar Properties skapat Norra Tornen. Arbetet leds av arkitekten Reinier de Graaf i nära samarbete med Oscar Properties designteam.

Juryns motivering för Norra Tornen lyder som följer:

”Norra tornen kommer att resa sig över staden som ett monument över Stockholms bostadsboom. Det första tornet trappar sig skallöst upp mot himlen en lägenhet i taget och liknar mer ett fågelberg än de klassicistiska torn som ursprungligen ritades för platsen. Stockholms unika stadsbyggnadstradition att låta stadens topografi och natur påverka de annars strikta rutnätsplanerna, tas här till en annan dimension.

Den lätt brutalistiskt räfflade betongfasaden med frilagd sjösten, flirtar med Trygg Hansa husets rationella 70-tals brutalism och bidrar med nödvändig bullerdämpning, på ett intrikat och väl genomtänkt vis. Elementens ytor är ovanligt konsekvent behandlade; fogar och reliefer glider över hörn på ett mycket genomtänkt sätt. Akustikytor och vädringsluckor är integrerade i den överordnade formen. Byggnadens trappningar och indragningar, som vid en första anblick kan se ut att vara ett enkelt gestaltningsgrepp, fyller en klar funktion. Den infärgade betongen plockar upp de omgivande stockholmsputskulörerna på ett varmt och kreativt sätt. Projektet visar på en helt ny och mycket lovande precision i svenskt prefab byggande.”

Mer information om Arkitekturpris Prefab 2018 här.  

Mer information om Norra Tornen här.