Oscar Properties 79&Park och Lyceum nominerade till Bostadspriset 2018

Bostadsprojektet 79&Park och Lyceum, har nominerats till Bostadspriset 2018. 

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Bostadspriset för att stimulera och öka kunskaperna om bra bostadsbyggande i Sverige. Priset belönar ett nybyggt bostadshus eller bostadskvarter av hög arkitektonisk kvalitet. Årets fyra nominerade är utvalda bland ett 70-tal inskickade förslag. Juryn har därefter besökt 19 bostadshus för att på plats kunna studera bland annat hur de förhåller sig till omgivningen, hur planlösningarna fungerar och hur de nytänkande lösningarna möter verkligheten.

Bostadspriset 2018 delas ut i samband med Arkitekturgalan 19 mars i Stockholm. 

Mer om nomineringarna här: 

https://www.arkitekt.se/nominerade-till-bostadspriset-2018/

Juryns motivering för 79&Park:

Den strikt komponerade planen står i kontrast mot den fria komposition som formar byggnadsvolymen. Resultatet blir ett för Stockholm unikt möte mellan park och stad. Kvarteret gestaltar ett avslut från två håll: Nationalstadsparken löses upp i de terrasser som bygger upp bostadskvarteret och Gärdets storskaliga kvartersstruktur trappar med mycket grönska ner mot Sportfältet. Genom valet av växter sker en förvandling; naturen är stiliserad, upphöjd. Husets estetik har lämnat traditionella referenser. Årstidernas växlingar visar sig i grönskan som präglar husvolymerna. Växtligheten går bortom värden som trevnad och grönytefaktor. Istället inbjuder den till existentiella tankar om människa, natur och stad. Den fria formen ger flera bostadstyper – olika i planlösning, höjder och utblickar. Några bostadskvaliteter är sällsynta och nyskapande. Mest uppenbara är terrasserna, inbäddade i växter, privata eller gemensamma. En plats för kontemplation mitt i staden. Det poetiska anslaget framträder starkare än det praktiska. 79&Park är ett enskilt initiativ med bostaden som byggkloss, vilket skapar ett starkt landmärke i Stockholms innerstad. Ett initiativ värt respekt som ger hopp om framtiden.

Juryns motivering för Lyceum:

På Kungsholmen i Stockholm har två byggnader – Zootomiska och Farmaceutiska instituten – transformerats från universitetsbyggnader till bostadshus. Lyceum anno 2016 är ett i högsta grad relevant ombyggnadsprojekt med starka interiöra och exteriöra kvaliteter. Arkitekturens ursprungskaraktär har förvaltats med varsam hand samtidigt som boendet berikats med nya och betydelsefulla tillägg. Mellan de två huskropparna råder ett finstämt samspel. Tillägg i fönstersättning och kulörer förstärker det yngre husets säregna glasade uttryck och förhåller sig med kulörtoner som harmoniserar väl till 1800-talsbyggnadens tidstypiska karaktär. Projektet hämtar inspiration från husens historia och dess givna förutsättningar utan att fastna i historiserande manér. Bostädernas öppna och rationella planlösning präglas av ljus och rymd där byggnadernas ursprungsarkitektur skapat förutsättningar för stora boendekvaliteter i form av vackra rum, oväntade proportioner och finurliga detaljlösningar. Det mest hållbara huset är det som inte rivs. Genom den vackra ombyggnaden och den imponerande lyhördheten för boendets många kvaliteter säkerställs husets fortlevnad. Lyceum är väl värt att uppmärksammas.