Oscar Properties No4 i Nacka Strand nominerad till ROT-priset 2019

No4 i Nacka Strand har nominerats till ROT-priset 2019 av Stockholms Byggmästareförening. No.4 är ett tidigare kontorshus som varsamt renoverats till bostäder med generösa glaspartier och härliga utemiljöer. I stort sett samtliga bostäder har en eller två balkonger alternativt egen uteplats där merparten av dessa dessutom vetter mot vattnet och ger en unik utsikt mot Stockholms skärgård. Prisutdelningen av ROT-priset 2019 äger rum 24 maj.

Juryns nominering, Nacka Strand No4:

Det tidigare kontorshuset i Nacka Strand har byggts om och byggts till för att istället bli bostäder och förskola. Ombyggnaden från kontor till attraktiva bostäder är en del av en större förvandling av Nacka Strand, från att ha dominerats av kontor till att bli en tät, blandad och levande stad. Det befintliga huset uppfördes under tidigt 1990-tal och byggdes ursprungligen för att inrymma två större hyresgäster, bland annat har Telia och Apoteket haft sina huvudkontor i denna byggnad. I fastigheten finns även en förskola och ett garage som är gemensamt för hela området, vilket gör att byggnaden är tillgänglig även för de som inte bor här. En av de stora byggnadstekniska utmaningarna har varit att hantera de olika marknivåerna i anslutning till huset, inte minst med avseende på fasadens nya horisontella stålprofiler och lösningar för håltagning för ventilationsdon.

Beställare: Oscar Properties

Entreprenör: Oscar Properties Bygg

Arkitekt: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter

Adress: Fabrikörvägen 4-10, Nacka

Om ROT-priset

ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Prisutdelning

Vinnaren av ROT-priset 2019 presenteras på ett frukostmöte i Kulturhuset fredagen den 24 maj.

Mer information om priset finns här:

https://stockholmsbf.se/

Mer information om No4 här:

https://oscarproperties.com/projekt/no-4/