Projektavslut skapade problem för ekonomiavdelning

I flera dagstidningar, bl.a. Svenska Dagbladet och Dagens Industri har det rapporterats att Oscar Properties har ärenden hos Kronofogden.

 

Ibland så har leverantörer och byggherrar meningsskiljaktigheter kring vad som har beställts kontra vad som levererats. Det är beklagligt, men det händer tyvärr oss likt alla andra liknande företag. Oscar Properties har alltid som ambition att komma överens och vi ska alltid göra rätt för oss.  Just nu är vi i slutfasen av ett större antal projekt än någonsin tidigare och har därför ett större antal fakturor i omlopp. Det handlar alltså inte om några misstag från vår sida utan snarare tvärtom, vi håller på att avsluta processer och knyta ihop lösa trådar.