-

 

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling.

Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning och projektutveckling.

Inom bostadsutvecklingen är vår vision att utveckla de bästa bostäderna i Sverige där vi bygger till priser som många har råd med, samtidigt som vi erbjuder hög kvalitet och hållbarhet med genomtänkt design.

En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre samhällsfastighet, såsom en skola eller ett postkontor. Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert och har idag ett trettiotal anställda.

-

 

 

Marknad och organisation

Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter med lägen i Storstockholm och övriga attraktiva storstadsregioner. Vi är verksamma både inom nyproduktion, konvertering och förvaltning av fastigheter.

Hållbarhet

Hållbarhet är en självklar del av vår verksamhet och något som engagerar oss. Vi skapar attraktiva bostäder och bidrar till en hållbar stadsutveckling med särskilt fokus på design, arkitektur och en förståelse för hur människor vill leva och bo.