“Min drivkraft är att vara med och förändra och förbättra stadsbilden på det lilla vis jag kan”

Oscar Engelbert, vd & grundare Oscar Properties.

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion och omvandling. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är ambitionen att skapa starka boendekoncept, där arkitektur och design är viktiga element. En boendeupplevelse utöver det vanliga helt enkelt.

Marknad och organisation

Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter med lägen i Storstockholm och övriga attraktiva storstadsregioner. Vi är verksamma både inom nyproduktion, konvertering och förvaltning av fastigheter.

Grundstenar

Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, är kärnan i vår identitet. Vi lägger stor vikt vid hantverk och val av material i vår strävan att skapa starka boendekoncept. Konst är en ständig källa till inspiration och en viktig del i den kreativa arbetsprocessen.

 

Hållbarhet

Hållbarhet är en självklar del av vår verksamhet och något som engagerar oss. Vi skapar attraktiva bostäder och bidrar till en hållbar stadsutveckling med särskilt fokus på design, arkitektur och en förståelse för hur människor vill leva och bo.

Karriär

Vi rekryterar löpande nya kompetenta och intressanta medarbetare till vår verksamhet som kan hjälpa oss att fortsätta växa och förändra Stockholms stadsbild i den mån vi kan. Våra anställda identifierar sig med våra kärnvärden; engagemang, nytänkande och kvalitet.