Hållbarhet

Hållbarhet och socialt ansvar är en självklar del av vår verksamhet och något som engagerar oss. Vi skapar attraktiva bostäder och bidrar till en hållbar stadsutveckling med särskilt fokus på design, arkitektur och en förståelse för hur människor vill leva och bo. För oss är frågor som arbetsmiljö, säkerhet, energifrågor och motverkan av korruption en naturlig del av verksamheten. Genom att systematisera och standardisera arbetssätt, metoder och materialval kan vi säkerställa att vi lägger fokus på de frågor som gör skillnad.