Organisation

Idag består Oscar Properties av ett hundratal anställda. Alla kompetenser finns samlade under ett tak, med en enad vision som tillsammans ger en positiv hävstångseffekt och hjälper oss att skapa unika boendekoncept och ett starkt varumärke. Under 2016 förvärvades byggentreprenören Allegro Projekt AB, i syfte att ytterligare kunna effektivisera affärsmodell och byggnadsprocess.

Vår marknad

Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter med lägen i Storstockholm och övriga attraktiva storstadsregioner. Vi är verksamma både inom nyproduktion, konvertering och förvaltning av fastigheter. Genom nyproduktion och konvertering av fastigheter, exempelvis tidigare industri-, kontors- eller skolbyggnader, skapar Oscar Properties unika och moderna bostäder. Gemensamt för våra bostäder är de höga kraven på arkitektur, design och nytänkande samt att kunna erbjuda service som förenklar vardagen för de boende. Ingen Oscar Properties-byggnad är den andra lik, och vi strävar alltid efter att skapa de mest attraktiva bostäderna på marknaden.

Allegro

Allegro Projekt AB är ett helägt, självständigt entreprenadbolag inom Oscar Properties koncernen med fokus på byggverksamhet. Bolaget utvecklar och producerar bostadsprojekt och kommersiella fastigheter i Stor-Stockholm. Kunderna är i huvudsak Oscar Properties, fastighetsbolag och fastighetsfonder. Allegro inriktar sig på ledning, från förvärv till överlämnande, framförallt med inriktning på större, komplexa fastighetsprojekt. Målet är att med hjälp av bland annat VDC metoden, stödja kunderna att producera HPB projekt ( High Performance Buildings ) Vi erbjuder system och design-specialisering, entreprenader, leverantörer i samverkan. Allegro är ett ungt, framåtriktat bolag med innovation och nytänkande som viktiga hörnstenar i arbetet med att utveckla bostäder och kommersiella fastigheter. 

Oscar Deli

Oscar Deli säljer handplockade livsmedelsvaror, frukt och grönt, bröd och delikatesser samt mat on-the-go där hållbarhet och säsongsbetonat står i fokus. Sandhamnsgatan 81, Gärdet.

 

Följ Oscar Deli på Instagram för nyheter och löpande information

Norrterna

Norrterna bygger och säljer prisvärda bostadsrätter för en bred kundgrupp runt om i Sverige. Det som särskiljer oss är att vi bygger till ett pris som många kan ha råd med samtidigt som vi bygger med hög kvalitet, hållbart och med en genomtänkt design som ofta överraskar.

Våra konkurrenter är framför allt lokala aktörer, men vi är en nationell aktör som bygger med ett lokalt förankrat perspektiv, det ger oss en unik position på marknaden.