Organisation

Idag består Oscar Properties av ett hundratal anställda. Alla kompetenser finns samlade under ett tak, med en enad vision som tillsammans ger en positiv hävstångseffekt och hjälper oss att skapa unika boendekoncept och ett starkt varumärke. Under 2016 förvärvades byggentreprenören Allegro Projekt AB, i syfte att ytterligare kunna effektivisera affärsmodell och byggnadsprocess.

Vår marknad

Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter med lägen i Storstockholm och övriga attraktiva storstadsregioner. Vi är verksamma både inom nyproduktion, konvertering och förvaltning av fastigheter. Genom nyproduktion och konvertering av fastigheter, exempelvis tidigare industri-, kontors- eller skolbyggnader, skapar Oscar Properties unika och moderna bostäder. Gemensamt för våra bostäder är de höga kraven på arkitektur, design och nytänkande samt att kunna erbjuda service som förenklar vardagen för de boende. Ingen Oscar Properties-byggnad är den andra lik, och vi strävar alltid efter att skapa de mest attraktiva bostäderna på marknaden.