Oscar Properties ansöker om företagsrekonstruktion

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har idag lämnat in ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt.

Ansökan om rekonstruktion

Koncernmoderbolaget Oscar Properties har idag lämnat in ansökan om företagsrekonstruktion. Beslutet har föranletts av moderbolagets likviditetsbrist och höga belåningsgrad. Ansökan avser det noterade moderbolaget, Oscar Properties Holding AB.

Bolaget har under en tid arbetat med en plan som innefattar en uppgörelse med Bolagets samtliga borgenärer. I planen har beaktats synpunkter från vissa borgenärer.

En företagsrekonstruktion bedöms vara ändamålsenlig för att slutföra förhandlingar med bolagets borgenärer samt för att ge Bolaget erforderlig tid att förhandla med långivare i syfte att skapa en långsiktig hållbar kapitalstruktur, inkluderat möjligheten till kapitalanskaffning samt genomföra omgående organisatoriska förändringar. Bolagets och koncernens verksamhet ska fortsätta som vanligt under rekonstruktionen.