Oscar Properties avyttrar fastighetsportfölj till ett värde om 165 miljoner kronor

Oscar Properties Holding AB (publ) har ingått avtal avseende avyttring av en fastighetsportfölj till ett överenskommet fastighetsvärde om 165 miljoner kronor.

Avyttringen sker i linje med bokförda värden per 31 december 2022. Frånträde sker under första kvartalet 2023.

”Genom denna avyttring frigör vi kapital för att amortera på skuld och stärka balansräkningen.” säger Oscar Engelbert, vd och grundare av Oscar Properties.

För frågor, vänligen kontakta
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 6 februari kl.13:30 CEST.

Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning.