Oscar Properties har beslutat att inte fullfölja avtal om förvärv av fem logistik- och industrifastigheter

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) offentliggör idag att bolaget har beslutat att inte fullfölja tecknat avtal om förvärv för totalt 1 050 miljoner kronor, som tidigare har offentliggjorts 17 maj 2022. I samband med detta har en avsättning gjorts i bokslutet 2022 med 50 miljoner kronor, avseende kostnader som uppkommit i samband med detta.

Den portfölj som avtalet omfattade, består av fem logistik- och industrifastigheter belägna i Falun, Hudiksvall, Kumla, Tranås och Växjö. Total uthyrbar area uppgår till 161 500 kvm. Portföljen har en WAULT om 6,1 år och förvärvet hade vid avtalstidpunkten beräknats ge en ökad årlig intjäningsförmåga om 35 miljoner kronor.

”Givet räntemarknadens utveckling sedan avtalet tecknades hade intjäningen från portföljen gått från 35 miljoner till 20 miljoner, vilket är för lågt. Vår bedömning är även att det underliggande fastighetsvärdet som vi avtalade om vid tidpunkten för avtalet inte är densamma idag så att fullfölja affären är inte rätt väg för bolaget. Bolaget prioriterar i denna marknad att amortera skuld framför tillväxt. Resultateffekten för detta uppgår till 50 miljoner kronor, varav 20 miljoner kvarstår att betala säljaren.” säger Oscar Engelbert, vd och grundare av Oscar Properties.

För frågor, vänligen kontakta
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling.