Oscar Properties Holding AB (”Bolaget”) skjuter fram datumet för rapportering av Q4

Styrelsen har beslutat om att skjuta upp publiceringen av bokslutskommunikén till fredagen den 26 april. Orsaken till senareläggning av rapporten är densamma som tidigare kommunicerats, dvs att Bolaget har drabbats av väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång och som kräver omedelbar hantering och beaktande i rapporten samt utökade revisionsinsatser.

Arbetet med en samlad plan för avveckling av koncernens skulder och säkring av dess tillgångar fortsätter tillsammans med Lars Söderqvist och Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.