Oscar Properties Holding AB (publ) - Påbörjar skriftligt förfarande

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets upp till 1 000 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0016275143 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren").

Bolaget föreslår att obligationsinnehavarna godkänner att Obligationsvillkoren ändras för att bland annat (i) ändra vissa finansiella åtaganden och (ii) inkludera obligatoriska partiella inlösen av de utestående obligationerna den 5 januari 2024 och den 5 april 2024 under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Agenten kommer att skicka ut meddelandet om det skriftliga förfarandet till samtliga obligationsinnehavare den 1 februari 2023. Tiden för det skriftliga förfarandet kommer att inledas den 6 februari 2023 och avslutas den 27 februari 2023. För att en person ska kunna delta i det skriftliga förfarandet måste de formella kriterierna per den 20 februari 2023 vara uppfyllda. Det innebär att en person antingen måste vara direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto registrerat hos Euroclear Sweden AB.

Kallelsen gällande skriftligt förfarande finns på bolagets hemsida (oscarproperties.com) och på agentens hemsida (intertrustgroup.com).

För frågor, vänligen kontakta
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling.