Oscar Properties meddelar att obligationsägare lämnat in konkursansökan

Innehavarna av Oscar Properties seniora icke-säkerställda obligationer (ISIN: SE0016275143) har lämnat in en konkursansökan till Stockholm tingsrätt

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att innehavarna av Bolagets seniora icke-säkerställda obligationer (ISIN: SE0016275143) har ansökt till Stockholms tingsrätt om att Bolaget ska försättas i konkurs. De till betalning förfallna beloppet uppgår till cirka 884 miljoner kronor. Bolaget för en dialog med obligationsinnehavarna för att finna en lösning.