Oscar Properties meddelar att obligationsägare säger upp lån

Innehavarna av Oscar Properties seniora icke-säkerställda obligationer (ISIN: SE0016275143) säger upp lånet till omedelbar betalning

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att innehavarna av Bolagets seniora icke-säkerställda obligationer (ISIN: SE0016275143) har meddelat att de säger upp lånet till omedelbar betalning och att återbetalning ska ske omgående. Det till betalning förfallna beloppet uppgår till cirka 884 miljoner kronor inklusive obetalda räntor och avgifter. Innehavarna avser att under morgondagen (26 april) ansöka om att Bolaget försätts i konkurs om betalning inte har erlagts. Bolaget för en konstruktiv dialog med obligationsinnehavarna för att finna en lösning.