Oscar Properties meddelar att styrelseordförande Peter Norman och styrelseledamoten Markus Dragicevic lämnar styrelsen

Oscar Properties Holding AB:s (”Bolaget”) styrelseordförande Peter Norman och styrelseledamoten Markus Dragicevic har meddelat Bolaget att de lämnar sina uppdrag med omedelbar verkan.

”Oscar Properties har genomgått en händelserik period under min tid som styrelseordförande i Bolaget. Bolaget har tyvärr haft en besvärlig timing vid inträde på fastighetsmarknaden och de kraftiga räntehöjningar som förekommit har medfört att styrelseuppdraget på senare tid ändrats till att hantera frågor som det med all säkerhet finns lämpligare kandidater för. Jag vill tacka ägare och samarbetspartners för förtroendet och för den tid som varit.” säger Peter Norman.

”Jag vill tacka Peter för sin hedervärda insats som styrelseordförande under en turbulent tid i Bolaget och Marcus för sina insatser i styrelsen. Bolaget får så snart som möjligt återkomma beträffande sammansättning av styrelse och ledning” säger Oscar Engelbert.