Oscar Properties meddelar kontrollbalanssituation

Oscar Properties Holding AB (”Bolaget”) har efter upprättande av en kontrollbalansräkning konstaterat att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat och Bolaget därför kommer att behöva kalla till en extra bolagsstämma.

En av styrelsen upprättad kontrollbalansräkning för Bolaget visar att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat. Styrelsen kommer därför att kalla till bolagsstämma inom kort (s.k. första kontrollstämma enligt aktiebolagslagen). I huvudsak är det nedskrivningar av aktier i dotterbolag och koncerninterna fordringar som orsakat kontrollbalanssituationen.