Plania

Plania

Plania utgörs av fastigheterna Nacka Sicklaön 118:2, 118:6 och 118:7 som tillträddes under det fjärde kvartalet. Oscar Properties planerar att skapa 150-200 bostäder i detta område som ingår i ett det större Planiaområdet där Nacka kommun avser skapa en ny och levande stadsdel.