Stettin 4

Ett kontorspalats från slutet av 1960-talet på fint läge alldeles intill Gärdets sportfält förvandlas efter en genomgripande om- och påbyggnad till 109 trivsamt moderna hem. Huset med adress Sandhamnsgatan 55 delades upp i flyglar med en lång mellanliggande entrébyggnad. Vi tillvaratog kvalitéerna i den befintliga byggnaden och utformade tilläggen så att helhetsintrycket blev ett väl sammanhållet bostadshus. Karaktären av kontor försvinner och ersätts med en monumental lätthet: en urban modernism som smälter in i den omkringliggande arkitekturen. Helt enkelt ett boende som är lätt att trivas i och vara stolt över. Med tanke på det tysta läget alldeles intill Gärdets vidsträckta grönområden var det naturligt att huset fick nya generösa balkonger. Vi adderade också stora glaspartier som inte bara gav ett stort ljusinsläpp, utan som också förstärkte känslan av hem och bostad.