Uppfinnaren

Uppfinnaren

Uppfinnaren är centralt belägen på Östermalm i Stockholm och är sedan uppförandet på 20-talet känd för allmänheten som kontor för Patent och registreringsverket. Fastigheten omfattar cirka 16 000 kvadratmeter kontorsbyggnad fördelat på en huvudbyggnad och ett annex. Huvudbyggnaden är uthyrd till PRV medan det i annexet planeras för bostäder.